Prowadzenie szkoleń w dziedzinie BHP (wstępne, okresowe),
    Sporządzanie dokumentacji powypadkowych,
    Realizację zadań służby BHP,
    Doradztwo w sprawach kadrowych (prowadzenia akt osobowych, nawiązania/rozwiązania stosunku pracy, czas pracy),
    Realizacja nakazów PIP i PIS,
    Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, programów szkoleń,
    Pomoc w opracowaniu instrukcji BHP,
    Kontakt z firmami prowadzącymi badania środowiska pracy,
    Pomoc przy opracowywaniu zasad GMP/GHP oraz systemu HACCP

Joomla templates by a4joomla